bloemen + planten voor bijen en vlinderstuinplanten voor wilde bijen (Amsterdam)
geschikte bijenlokkers voor elke tuinfunctie (Natuurpunt)
voedselplanten voor bijen en vlinders (Bijenlandschap)
bijenplanten (AVVN Groentje)
vlinderplanten (AVVN Groentje)
insectvriendelijk groen (AVVN Groentje)
nectarplanten zoekkaart (Floron + Vlinderstichting)