GoedGeel - voor bijen en vlinders


GoedGeel voor bijen en vlinders – gelanceerd en gepresenteerd

Steeds meer mensen zaaien en planten speciaal voor bijen en vlinders in een boomspiegel of een andere plek in het openbare groen. Dat ziet er vaak mooi uit en het is ook heel belangrijk voor de insecten. Soms gaat het echter mis en worden de planten per ongeluk gemaaid of geschoffeld. En dat is heel erg jammer.

Het is ondoenlijk om de beplanting de hele dag zelf in de gaten te houden en de beheerder van het openbare groen in de buurt is vaak moeilijk te bereiken. Het is niet praktisch om de mensen van het groenonderhoud de buurt in te sturen met een uitgebreide instructie of een plattegrond. Er blijft niet veel meer over dan duimen dat het goed blijft gaan met de planten.

Toch is er wel een eenvoudige oplossing: GoedGeel. Door de plaats te markeren met een geel lint, koord of strook textiel is het voor de mensen van het groenonderhoud duidelijk waar niet geschoffeld of gemaaid moet worden. Zo kunnen vervelende misverstanden worden voorkómen.

Dit initiatief is bedacht door Flower Power @ Tuinen van West in samenwerking met The Pollinators. Het idee is gebaseerd op de afspraak onder imkers dat een bijenzwerm geclaimd kan worden door er een sjaal of ander stuk textiel bij te hangen. Het is dus wel belangrijk dat alle groenbeheerders op de hoogte zijn van deze nieuwe afspraak. Daar zijn wij nu mee bezig en wij vertrouwen op een goede samenwerking.

Tijdens het Tree Fest bij MijnStadstuin (Tuinen van West) op zaterdag 3 november is het initiatief officieel gelanceerd. En nu gaan we het in de praktijk uitvoeren, samen met bewoners en organisaties, overal in Amsterdam en natuurlijk ook daarbuiten. Daarom werd het initiatief op vrijdag 14 december ook gepresenteerd tijdens het congres van Groen Kapitaal van provincie Noord-Holland.

Iedereen kan meedoen, het is gratis.

Lees meer op de website: www.goedgeel.nl/.


GoedGeel tijdens TREE FEST op 03-11-2018 (foto: Saïra van Essen)